Velkommen til søsterloge nr. 47 Nordlyset I.O.O.F.

Søsterloge nr.47 Nordlyset er en loge under Odd Fellow Ordenen i Danmark. Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende Orden, som har både et etisk og et humanitært sigte. Et etisk rettet mod det enkelte medlem og et humanitært rettet mod omverdenen uden for Ordenen. Gennem en løbende etisk belæring, arbejder vi på at styrke de værdier, vi alle besidder som Venskab, Kærlighed og Sandhed.

Odd Fellow Oedenen er et livsbekræftende tilbud til det moderne menneske, og vores mål i Nordlyset er at skabe et positivt og medmenneskeligt fællesskab. I logen finder vi et frirum, som giver både personlig udvikling og stærke sociale bånd.

Et logemøde består af 2 dele. Et arbejdsmøde i logesalen som ledes af logens overmester. Det følger en særlig dagsorden, som er ens for alle loger i landet. Derefter en selskabelig del, hvor vi spiser et beskedent måltid og har mulighed for at dyrke det fællesskab, som er en vigtig del af logelivet.

Vi holder vore logemøder kl. 19.00  1. og 3. tirsdag i månederne september til start maj.

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.